سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
مهشاد افتخاری – گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد مشهد، دانشگاه ازاد اسلامی، مشهد، ایران
حمیدرضا کبروی – گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی،واحد مشهد،دانشگاه ازاد اسلامی، مشهد، ایران
جمشید خان چمنی – گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد مشهد، دانشگاه ازاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده:
از انجا که امروزه قرار گرفتن در معرض میدان های الکترومغناطیس در بازه ی فرکانسی و با انرژی های مختلف همانند استفاده از ابزارهاییمانند ابزارهای رادیویی , سیستم های وایرلس و حضور امواج الکترومغناطیسی در بازه های طیفی مختلف اعم از ابزاری و پزشکی مانندسونوگرافی امری اجتناب ناپذیر می باشد و نیز بررسی اثرات جانبی این میدان ها به طور وسیع نتایج متفاوتی در ایجاد اثرات زیستی حاصلکرده است. در این مطالعه به بررسی طیف جذبی هم پروتئین سیتوکروم c در حضور میدان الکترومغناطیسی و تاثیر ان بر نمودار طیف جذبیهم پرداخته شده است.