سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فواد خادمی جهرمی – موسسه مطالعات پیشرفته ، تهران 6354-14456
روزبه امیری – موسسه مطالعات پیشرفته ، تهران 6354-14456
علیرضا حیدری – موسسه مطالعات پیشرفته ، تهران 6354-14456

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از روش تخلیه قوس الکتریکیDC) و با استفاده از گاز استیلن به عنوان منبع کربن و گاز حامل نیتروژن ، نانو لوله های کربنی آلاییده به عنصر سه ظرفیتی بور تولید شده است. نمونه های نانو لوله های کربنی نشست یافته بر روی الکترود کاتد را که دارای خاصیت آلاییدگی ساختاری به عنصر بور بودند، جمع آوری و پس از خالص سازی با استفاده از طیف سنجی پس پراکندگی رامان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق موید این حقیقت است که مولفه فرکانس بالای مدG در نانو لوله های کربنی آلاییده به عنصر پذیرنده الکترون ، بور، به سمت اعداد موجی بالاتر انتقال می یابد و مد فرکانس پایین G که در اعدا موجی تقریبی1540cm-1 تا 1570cm-1 ظاهر می شود و به نام مدBWF شناخته شده است، نشانگر فلزی بودن نانو لوله می باشد. مدD در نانو لوله های کربنی مذکور به واسطه حضور آلایش، دارای قله طیف رامان تیز و شدت نسبی بالایی می باشد