سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریبا محسن زاده – دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشگاه علوم- گروه زیست شناسی
کاظم ندافی – دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشگاه علوم- گروه زیست شناسی
قاسمعلی عمرانی – دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشگاه علوم- گروه زیست شناسی
جعفر نوری – دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشگاه علوم- گروه زیست شناسی

چکیده:

فیلترهای کیسه ای از مهمترین تجهیزات غبارگیری در کارخانجات سیمان به حساب می آیند. د این فیلترها جریان گاز آلوده و حاوه غبار از میان منافذ واقع در بین الیاف پارچه فیلتر عبور کرده و با باقی ماندن ذرات غبار بر روی الیاف، مورد تصفیه قرار می گیرد. پس از مدتی با افزایش ضخامت کیک غبار بر روی کیسه فیلتر، کیسه تکانده می ود تا غبار جمع آوری شده به سمت هوپر خروجی هدایت گردد. سیستم تکاننده مورد بررسی در این پروژه، روش مکانیکی (shaker) می باشد. به منظور بهبود عملکرد فیلترها پس از شناسایی مکانیسم عملکرد آنها، اقداماتی از قبیل ایجاد شرایط تعمیر و نگهداری بهتر، با بررسی قطعات مهم و تعیین حداقل موجودی در انبار، اجرای برنامه منظم تعمیر و نگهداری، اصلاح قطعات از نظر جنس و ابعاد، مهیا گردید. پس از آن با اندازه گیری فشار در بخشهای مختلف فیلتر، عملکرد فیلتر تحت کنترل قرار گرفت و مشکلات مقطعی آن مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. بررسی کیسه های مختلف مورد استفاده در فیلتر مشخص نمود که جنس پلی استر 550 گرمی عملکرد بهتری از خود نشان می دهد. در ادامه عوامل مؤثر در پارگی و کاهش عمر کیسه ها شناسائی گردید. ه مچنین با نصب تایمر بر روی سیستم تکاننده، دوره زمانی تکاندن کیسه ها افزایش یافت تا کیک تشکیل شده بر روی کیسه بهبود یابد و عملکرد غبار گیری و طول عمر کیسه ها بهتر گردد. ارزیابی اقدامات انجام شده بر روی یک فیلتر کیسه ای نمونه، نشان می دهد که زمان آماده بکار فیلتر حدود 20 درصد افزایش پیدا نمود و میزان غبار خروجی از فیلتر به زیر مقدار مجاز استاندارد ((50 mg/m(3) کاهش یافت.