سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
زین العابدین ذبیحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، گروه عمران، یاسوج، ایران
سهراب نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، گروه عمران، یاسوج، ایران
سعید حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، گروه عمران، یاسوج، ایران

چکیده:
امروزه در ایران و جهان به مقوله تلفات و هدر رفت آب بعنوان یک مقوله زیست محیطی، اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی توجه می گردد ( 3). در این خصوص از آنجائیکه هدر رفت آب همواره در سیستمهای توزیعآب شهری موجود می باشد، لذا ضروریست نسبت به شناسائی عوامل بروز آن ، میزان هدر رفت از هر عامل و درنهایت بررسی راهکارهای قابل بررسی و اجراء اقدامات لازم صورت پذیرد ( 5). در این راستا، در تحقیق حاضر باانتخاب شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بویر احمد سعی گردیده جوانب مختلف موضوع مورد بررسی و برمبنای روش تحقیق تدوین شده فعالیتهای مورد نیاز صورت پذیرد. برای این منظور با در نظر گرفتن تعداد 1000 مشترک به عنوان نمونه آماری، تست های مربوط به دقت کنتور به صورت میدانی انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تعداد 677 دستگاه کنتور سالم(دارای خطای غیر مجاز) و تعداد 282 دستگاه کنتور خراب (دارای خطای غیر مجاز) و تعداد 41 دستگاه کنتور مشکل دار (ترکیده و جام) وجود دارد. همچنین مشخص گردید که درصد آب بحساب نیامده در شهر یاسوج 29/8 درصد می باشد، که از این مقدار 20/7 درصد مربوط به تلفات فیزیکی، 8/94 درصد مربوط به تلفات ظاهری و 0/16 درصد آن نیز مصارف مجاز بدون درآمد می باشد.