سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه ابراهیمی –
زهره احمدی کاریزنو –
مریم سادات جعفریان شهری –

چکیده:

با تلفیق دو مدل پرکولاسیون تهاجمی جایگاهی و پرکولاسیون استاندارد پیوندی، به مطالعه اثر محدودیت اندازه بر فرآیند جابه جایی غیر امتزاجی در رژیم عدد مویینگی کوچک در محیط های نانوحفره ای بی نظم می پردازیم. در ابتدا تخلخل موثر محیط و میزان کاهش آن با افزایش اندازه ملکولهای شاره محاسبه می شود.سپس در باره تغییرات ایجاد شده در مسیرهای جابه جایی در اثر استفاده از شاره هایی که اندازه ملکول های آنها متفاوت است بحث خواهد شد.