سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ساکت – مسوول بخش مطالعات پیش بینی و هشدار زمین لرزه ( پژوهشکده سوانح طبیعی کشو

چکیده:

در این مقاله به بررسی لرزه خیزی دشت سیلاخور قبل و بعد از زمین لرزه درود در لرستان پرداخته شده است . موضوع اصلی که در این مقاله به بررسی آن پرداخته شده تغییرات بزرگی و زمان زمین لرزه ها و ارتباط بزرگی با دوره های زمانی زمین لرزه هاست . از آنجا که گسل مسبب اینزمین لرزه در گذشته رخداد بزرگترین زمین لرزه زاگرس را باعث گردیده ، لذا بررسی در مورد روند لرزه خیزی منطقه جهت مطالعه و شناخت بهتر این گسل ضروری به نظر می رسد . در این مطالعه لرزه خیزی دشت سیلاخور در فاصله دو سال قبل از رخداد زمین لرزه اصلی و رخداد حدود ۱۰۰ پس لرزه این زمین لرزه نتایج جالب توجهی را نشان داد . لذا به نظر می رسد استفاده از این روش بتواند راه حل مناسبی جهت پیش بینی زمین لرزه های بعدی که دارای ساختگاه و نوع گسل مشابه با گسل درود هستند ارائه دهد