مقاله مطالعه مقايسه اي رويکردهاي انتخاباتي: تحليل گفتمان سرمقاله هاي جمهوري اسلامي و کيهان درباره دومين مرحله انتخابات مجلس هشتم (از 25 اسفند 86 تا 6 ارديبهشت 87) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه 93 تا 114 منتشر شده است.
نام: مطالعه مقايسه اي رويکردهاي انتخاباتي: تحليل گفتمان سرمقاله هاي جمهوري اسلامي و کيهان درباره دومين مرحله انتخابات مجلس هشتم (از 25 اسفند 86 تا 6 ارديبهشت 87)
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخابات
مقاله اصلاح طلبان
مقاله اصول گرايان
مقاله تحليل گفتمان
مقاله روزنامه جمهوري اسلامي
مقاله روزنامه کيهان
مقاله مجلس هشتم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشير حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل گفتمان و مطالعه تطبيقي نوشته هاي انتخاباتي در تبيين رويکردها و ديدگاه هاي طيف هاي مختلف سياسي در هر کشور حایز اهميت است. انتخابات مجلس هشتم جمهوري اسلامي ايران به دليل حضور دو جريان اساسي اصول گرا و اصلاح طلب، از حساسيت زيادي برخوردار بوده است. در اين مقاله تلاش شده است يادداشت هاي روز و سرمقاله هاي روزنامه هاي کيهان و جمهوري اسلامي، به عنوان دو روزنامه اصلي طيف اصول گرا درباره انتخابات مجلس هشتم، از 25 اسفند 1386 تا ششم ارديبهشت 1387 (مرحله دوم انتخابات) با روش تحليل گفتمان و مطالعه تطبيقي رويکردهاي اين دو روزنامه بررسي، تبيين و مقايسه شوند.
تحليل گفتمان مطالب مربوطه در روزنامه هاي مذکور نشان دهنده نوعي از رويکرد «درون ساختاري» درباره انتخابات مجلس در روزنامه جمهوري اسلامي و ديدگاه «برون ساختاري» فراتر از انتخابات مزبور در روزنامه کيهان است. گر چه اين دو رويکرد تفاوت اساسي ميان دو روزنامه را نشان مي دهند، اما در حمايت از جريان اصول گرا و استقلال مجلس مشترکند.