سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علیرضا عبدیان – کارشناسی ارشد مدیریت، شرکت آبفار کرمان، ایران
یحیی حیدریان – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، شرکت آبفار کرمان، ایران

چکیده:
حل بحران و مقابله با حوادث غیر مترقبه عمدتاً نیازمند مدیریت تمام عیار در سطح وسیعی از خواسته هادر مدت زمان کم می باشد اما در پروژه های عمرانی و زیر بنایی مدیریت بیشتر بر اساس کیفیت می باشد ومساله زمان معمولا در درجه دوم اهمیت قرار دارد. این تجربه عموماً ویژگیها و خصوصیات یک پروژه بزرگ راکه در زمان کوتاهی انجام شده مورد مشاهده قرار می دهد و همچنین ابعاد مدیریتی موضوع شامل تشکیل تیمکاری، سازماندهی، مدیریت پروژه، کنترل ها، تصمیم گیری، برنامه زمانبندی و … را بیان می نماید. در این مجالمطالعه موردی تامین آب روستای الله آباد توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی با تعریف یک پروژه آبرسانی با 35 کیلومتر لوله گذاری و اجرای پروژه در یک زمان 15 روزه، یعنی زمانی معادل 1/12 زمان معمولی حداقل 180 روز در شرایطی که اعتبار آن یکجا تامین شود ارائه شده است. شرکت آب و فاضلاب روستایی با تشکیل تیم کاری متشکل از چهار گروه تخصصی نظارت، مطالعات، پشتیبانی، اکیپ های اجرایی با مدیریت معاون مهندسی و توسعه پروژه آبرسانی به روستای الله آباد با سازماندهی بر حسب پروژه و بکار گیری اصول مدیریتو کنترل پروژه به بهترین نحو ممکن هدایت نمود.