سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا علی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سازه های هیدرولیکی دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسن احمدی کرویق – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین مراحل مطالعاتی مربوط به احداث سدهای خاکی، بررسی پتانسیل روانگرایی در بستر سد می باشد. روشهای متعددی توسط محققین در این زمینه پیشنهاد شده است. یکی از این روشها معروف به سید و ادریسSeed & Idriss است. در این تحقیق با اسفاده از روش مزبور، پتانسیل روانگرایی بستر سد زابل (چاه نیمه 4)، قبل وبعد از احداث سدمورد بررسی قرار گرفته است.نتایج 15 گمانه اکتشافی در بستر سد مورد استفاده قرار گرفته و مشاهده می شود که نقاط دارای پتانسیل روانگرایی در حالت طبیعی حدود 94 مورد بوده که بعد از احداث سد ، به سه نقطه محدود می شوند. برای کاهش احتمال روانگرایی در این نقاط روش عملی پیشنهاد شده است.