سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا حمیدیان – گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
حامد کرمی شبانکاره – گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی مورفولوژیک و ساختار بافت شناسی تخمدان در مراحل مختلف یک دوره استروس در میش سنجابی که از گونه های بومی مناطق مرکزی و غربی ایران می باشد، انجام گرفت. در این مطالعه ۷۲ رأس میش سنجابی سالم ابتدا توسط اسفنج پروژسترونی همزمان سازی شدند و پس از کشتار و بررسی ماکروسکوپیک تخمدان های چپ و راست، جهت مطالعات میکروسکوپیک تخمدان های هر دو سمت در فرمالین بافر ۱۰ درصد تثبیت و سپس با روش استاندارد و معمول تهیه مقاطع بافتی پارافینی، برش های متوالی به ضخامت ۵ میکرومتر تهیه و با رنگ آمیزی H&E مورد بررسی هیستولوژیک و هیستومتریک قرار گرفتند. نتایج ماکروسکوپیک نشان داد که در روزهای ۱ تا ۴ و ۶ تا ۱۳ و ۱۸ هیچ فولیکول بزرگی در سطح تخمدان ها مشاهده نشد. همچنین تنها در روز ۱۷ هیچ جسم زردی مشاهده نگردید. نتایج میکروسکوپیک نیز نشان داد که اندازه و تعداد فولیکول ها و نیز اندازه جسم زرد در روزهای مختلف چرخه فحلی کاملا متفاوت می باشد. اندازه، شکل و خصوصیات مورفولوژیک سلول های فولیکولی و نیز سلول های لوتئینی در طی سیکل نسبت به گونه های دیگر گوسفندی کمی متفاوت بوده و از خصوصیات گونه ای میش سنجابی می باشد