مقاله مطالعه ميزان و نحوه اثرگذاري سياست ها و اقدامات دولت در بازار خرماي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه 201 تا 219 منتشر شده است.
نام: مطالعه ميزان و نحوه اثرگذاري سياست ها و اقدامات دولت در بازار خرماي ايران
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار خرما
مقاله سياست هاي حمايتي
مقاله مداخلات دولت
مقاله نرخ حمايت اسمي
مقاله عرضه خرما
مقاله خريد تضميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهت برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا، کنترل نوسانات قيمت و حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان داخلي، مداخلات و سياست هايي از سوي دولت ها در بازار برخي کالاها به اجرا در مي آيد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسي اين مداخلات در بازار خرماي ايران انجام شده است. در اين مطالعه، پس از بررسي اجمالي بازار خرما، به معرفي سياست هاي حمايتي و تنظيمي دولت در اين بازار و ارزيابي آنها پرداخته شده است. اين ارزيابي از طريق تحليل هاي کمي و با استفاده از روش هاي رگرسيوني و همبستگي و تحليل هاي آمار توصيفي انجام شده است.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که اجراي اغلب مداخلات دولت در بازار خرما که در قالب سياست هاي داخلي و تجاري و با هدف حمايت از توليد خرما به اجرا درآمده است تاثير بامعنا و مطلوبي بر متغيرهاي اساسي اين بخش نداشته و اين بازار همچنان با نارسايي هاي زيادي در حوزه هاي توليد، بازرگاني داخلي و خارجي مواجه مي باشد. براي ساماندهي بازار خرماي کشور، بازنگري در نحوه مداخلات و سياست هاي دولت و نيز برنامه ريزي جامع، هماهنگي دستگاه هاي اجرايي، تعامل فعالان بازار و ايجاد انگيزه جهت جلب مشارکت و يکپارچگي بخش هاي توليد، جمع آوري، بسته بندي، فرآوري، توزيع و بازاررساني داخلي و صادرات ضروري است.