مقاله مطالعه مگنتوتلوريك در امتداد يك پروفيل با جهت شمال شرقي– جنوب غربي در استان مركزي، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در زمين از صفحه 51 تا 59 منتشر شده است.
نام: مطالعه مگنتوتلوريك در امتداد يك پروفيل با جهت شمال شرقي– جنوب غربي در استان مركزي، ايران
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوالكترومغناطيسي
مقاله مگنتوتلوريك
مقاله پردازش
مقاله وارون سازي و گسل تلخاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاكدل نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: اسكويي بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل بازتاب و شكست امواج الكترومغناطيسي (EM) در فصل مشترك هاي جداكننده دو محيط با خواص الكتريكي متفاوت، روش هاي ژئوالكترومغناطيسي براي شناسايي عوارض زمين شناسي و بويژه زونهاي گسلي بكار برده مي شوند. روش مگنتوتلوريك (MT) به خاطر تفكيك پذيري جانبي و عمق نفوذ بالا يكي از موثرترين روش هاي الكترومغناطيسي براي تصويرسازي الكتريكي از ساختارهاي زيرسطحي مي باشد. در سال ۱۳۸۶ اندازه گيري هاي مگنتوتلوريك در بازه فركانسي وسيعي در منطقه اراك به منظور مشخص كردن هدايت الكتريكي پوسته با تاكيد بر مكانيابي زونهاي گسلي موجود در منطقه انجام شد. مولفه هاي ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي در طول يك پروفيل عمود بر امتداد گسل تلخاب اندازه گيري شده سپس پردازش داده ها و وارون سازي يك بعدي دوبعدي اين داده ها انجام گرديد. نتايج بدست آمده از وارون سازي هدايت الكتريكي ساختارها را در توافق خوبي با داده هاي زمين شناسي مشخص كرده است. به عنوان مهمترين نتيجه مكان درست گسل تلخاب در منطقه شناسايي شد.