سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عیسی نوبری – مدیر دپارتمان نفت،گاز پتروشیمی دانشگاه بین المللی مهر اروندومدیر ع
خالد سیاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن،دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
حسن موازی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

تزریق نیتروژن به عنوان یکی از گازهای جایگزین در روشهای ازدیاد برداشت در چند سال گذشته مطرح بوده است. مخازن نفتی ایران طبق بررسی های انجام شده دارای پارامتر های مناسب جهت تزریق گاز نیتروژن می باشند. هدف از ارائه این پروژه، بررسی اثر تزریق گاز نیتروژن (در کلاهک گازی به منظور بهبود فشار) بر رفتار یکی از مخازن نفتی ایران می باشد. با تغییر پارامترهای ریت و فشار چاههای تزریقی اثر تزریق نیتروژن بر فشار مخزن، میزان تولید، میزان بازیافت، میزان آلودگی نفت و گاز تولیدی با گاز تزریقی و تغییرات سطح تماس نفت- گاز بطور قطع موثر است.نتایج شبیه سازی نشان میدهد که تزریق نیتروژن سبب افزایش ضریب بازیافت مخزن می شود. برای بدست آوردن مناسبترین دبی تزریق روزانه در سناریوهای تزریق گاز با مطالعه عملیات تزریق گاز درچند میدان که درآنها به منظور ازدیاد برداشت از روش تزریق نیتروژن استفاده شده بود،یک دبی بهینه با توجه به خصوصیات مخزنی وزمین شناسی مخزن،گرادیان فشار وعمق مخزن در لایه تزریق،حدگرادیان ایجاددرزه وشکاف در مخزن وهمچنین پتانسیل تاسیسات سطحی به میزان mscf/day49000 انتخاب شد.