مقاله مطالعه و بررسي اثر افزودن EPDM به آميزه NR/BR با روش اختلاط واكنشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي 1388 در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه 331 تا 339 منتشر شده است.
نام: مطالعه و بررسي اثر افزودن EPDM به آميزه NR/BR با روش اختلاط واكنشي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله EPDM اصلاح شده
مقاله اختلاط واكنشي
مقاله ترك اوزوني
مقاله ترك خمشي
مقاله ديواره تاير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احساني مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: بدري پور مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي ميرحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، خواص فيزيكي- مكانيكي آميزه سه گانه NR/BR/EPDM در دو حالت اختلاط واكنشي و غيرواكنشي بررسي و مطالعه شده است. اثر EPDM عامل دار شده روي خواص فيزيكي- مكانيكيNR/BR  (به عنوان آميزه ديواره تاير) ارزيابي و مقايسه شده است. نتايج نشان مي دهد، مقاومت به اوزون با افزودن EPDM عامل دار شده به آميزه ديواره تاير بهبود يافته و افزايش استحكام كششي و ازدياد طول تا پارگي با استفاده از روش اختلاط واكنشي نسبت به روش غيرواكنشي قابل ملاحظه است. مطالعه شكل شناسي نيز بهبود در سازگاري آميزه سه گانه را در اثر عامل دار كردن EPDM نشان مي دهد. نتايج حاصل از آزمون هاي خستگي تا شكست و مقاومت پارگي نيز براي دو روش اختلاط واكنشي و غيرواكنشي مقايسه و بهبود خواص در روش واكنشي تاييد شده است.