مقاله مطالعه و بررسي پرعيارسازي کانسنگ سولفيدي – اکسيدي سرب کم عيار به روش هاي فلوتاسيون و ثقلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي معدن از صفحه 39 تا 49 منتشر شده است.
نام: مطالعه و بررسي پرعيارسازي کانسنگ سولفيدي – اکسيدي سرب کم عيار به روش هاي فلوتاسيون و ثقلي
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسنگ کم عيار سولفيده – اکسيده سرب
مقاله فلوتاسيون
مقاله ثقلي
مقاله چنگرزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطرفي آويشن
جناب آقای / سرکار خانم: حجت الاسلامي هايده
جناب آقای / سرکار خانم: نوع پرست محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي تنكابني سيدضياالدين
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: جوزاني کهن گلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمونه کانسنگ کم عيار سولفيدي – اکسيده معدن چنگرزه نطنز اصفهان، با عيار 2.3% سرب و 1.98% روي، مورد پرعيارسازي به روش هاي فلوتاسيون و ثقلي قرار گرفت. هدف در اين مطالعه توليد کنسانتره سرب با حداکثر بازيابي بود و ميزان تاثير پارامترهاي کيفي مانند نوع کلکتور، کف ساز و همچنين ميزان بهينه پارامترهاي کمي زمان ماند ذرات در آسيا، ميزان کلکتور، سولفور سديم، سيليکات سديم، زمان آماده سازي، ميزان pH و درصد جامد همراه با پرعيارسازي محصول رافر مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد که در حالت بهينه فلوتاسيون تجمعي با استفاده از 2000 گرم بر تن سولفور سديم به عنوان سولفيد كننده، 500 گرم بر تن سيليکات سديم به عنوان متفرق كننده، 200 گرم بر تن کلکتور آميل گزنتات پتاسيم و 30 گرم بر تن کف ساز MIBC در10 pH ، کاني هاي اکسيدي و سولفيدي سرب بازيابي بيشتري (94% در مرحله رافر) نسبت به فلوتاسيون تفريقي به دست مي آيد و با 3 مرحله شستشو کنسانتره رافر، عيار را مي توان به حدود 70% سرب رساند. همچنين در بررسي سينتيکي فرآيند فلوتاسيون مرحله رافر، چگونگي شناور شدن ذرات باارزش در بازه زماني پياپي، زمان بهينه کف گيري 18 دقيقه به دست آمد. روش هاي ثقلي با هدف توليد محصول قابل فروش يا محصول مياني قابل باردهي به فلوتاسيون با بررسي تاثير شيب، آب مصرفي انجام شد. نتيجه پرعيارسازي ثقلي با ميز لرزان، براي خوراک پرعيار با 5.7% سرب، کنسانتره سرب با عيار 46% و بازيابي 80% بود که مي تواند تنها جهت توليد پيش کنسانتره عمليات فلوتاسيون به کار رود. از آنجايي كه محدوده جداسازي جيگ ابعاد درشت است، اما محتواي سرب نمونه مورد مطالعه در بخش دانه ريز کانسنگ متمرکز بود، لذا نتايج قابل توجهي به دست نيامد.