سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسام الدین مهرفر – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما
حسین مروتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

بحث بودجه گرمایی همواره یکی از مهمترین موارد مطالعه فیزیکی د ریاها و اقیانوس ها می باشد . پارامترهای مختلفی از قبیل تابش خورشیدی ، تابش با طول موج بلند ، انتقال گرما بین آب و هوا و انتقال گرما از طریق تبخیر در محاسبه دقیق بودجه گرمایی مؤثر است . در این تحقیق با در نظ ر گرفتن حوضه بسته خلیج گرگان که به لحاظ زیست محیطی و دریایی از اهمیت خاصی برخوردار است و اطلاعات و داده های موجود از منطقه به مطالعه و فرمولاسیون این پدیده و همچنین استخراج ضرایب
تصحیح محلی در ارتباط با بودجه گرمایی در این خلیج پرداخته ایم که مقدار متوسط سالانه بودجه گرمایی در خلیج گرگان ، -118 وات بر مترمربع بدست آمده