سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

احمد براتی – استایار و رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ا
منصور ظهیری – مربی و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز (دانشجوی

چکیده:

کارآفرینی، رفتارها و فعالیتهای ریسک پذیر و خلاق استفاده از فرصتها است. اکنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور ، نوساز و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشا تحولات بزرگی در زمینه های تولیدی و خدماتی شده اند که از آنان بعنوان قهرمانانملی یادمی شود. چرخ هایتوسعه همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در می آید. صاحبنظران معتقدند که بدلیل تنوع و تعدد فعالیت های بخش خدمات به ویژه خدمات بهداشتی و درمانی می توان ازکارآفرین فردی، گروهی و سازمانی بهره گرفت و بر کارایی منابع و اثر بخشی فعالیت و در نهایت ارتقاء کیفیت و بهبود بهره وری افزود.
این پژوهش بصورت توصیفی و مقطعی با هدف تعیین میزان کارآفرینی فردی مدیران بیمارستان های عمومی – آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1382 در دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفت. جامعه پژوهش را کلیه مدیران ارشد و میانی بیمارستان های فوق تشکیل دادند. داده ها از طریق پرسشنامه ، مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک جمع آوری شد.
در این مطالعه مشخص گردید که میزان کارآفرینی فردی مدیران بیمارستان های عمومی – آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 47% (کمتر از متوسط) می باشد. میزان نیاز به توفیق 61% میزان نیاز به استقلال 51% میزان تمایل به خلاقیت 20% میزان مخاطره پذیری 37% و میزان عزم و اراده 66% می باشد. در مجموعمی توان نتیجه گرفت که اکثر ابعاد کارآفرینی در مدیران بیمارستان های عمومی – آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای امتیاز کم و پایین تر از میانگین بوده اند و این به معنی عدم وجودروحیه کارآفرینی در مدیران می باشد. چنانچه سازمانی در صدد توسعه و پیشرفت و بالا بردن سطح بازدهی و اثر بخشی باشد و نهایتا بهره وری بالایی راجستجو کند، بطور قطع کارآفرینی مدیران در این سازماننقش بسزایی را در راه نیل به این اهداف دارد که با این امتیاز اندکدر مدیران مذکور قابل حصول نیست. بدیهی است باید در سازمان هایی نظیر بیمارستان ها کور بویژه بیمارستان های دولتی کار را از صفر شروع کردو ابتدا در جهت اموزشی مفهوم کارآفرینی و ابعاد و خصوصیات ان و سپس در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی در مدیران گام های موثر و سریعی را برداشت.