سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
میلاد غفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
علیرضا طباطبایی نژاد – دانشیاردانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:
تفسیر چاه آزمایی از مجموعه ای از عدم قطعیت ها که در مجموع دقت پاسخ ها را کاهش می دهند؛ رنج می برد. چاه آزمایی و داده های مربوط به آن کمک شایانی به آنالیز مستقیم مخزن می کند و باید تا آنجا که امکان دارد خطاها و عدم قطعیت ها را کاهش داد. چندین منشأ عدم قطعیت در چاه آزمایی وجود دارد که اصلی ترین آن ها عبارتند از: خطاهای فیزیکی در داده های فشار شامل نویزها، خطای راندگی، تأثیرات دما و انتقال زمان؛ خطا در اطلاعات مربوط به دبی جریان، ابهام در پاسخ ها و انتخاب مدل ها، ابهام در تخمین پارامترها و عدم قطعیت در خواص سنگ و سیال. پیشرفت تکنولوژی در دقت اندازه گیری های فشار بهبود ایجاد کرده و اندازه گیری های فشار به عنوان کمترین ابهام در اطلاعات چاه آزمایی در نظر گرفته می شود. در این مقاله مطالعات انجام شده در این زمینه به صورت نسبتاً گسترده ای بررسی شده است، منشأ خطا و عدم قطعیت و میزان تأثیر هریک از آن ها روی تخمین پارامترها مورد مطالعه قرار گرفته است و راهکارهایی برای رفع این عدم قطعیت ها ارائه خواهد شد. خطای راندگی در دو حالت شکاف با قابلیت انتقال بالا و شکاف با قابلیت انتقال پایین بررسی می شود و روابط جدیدی ارائه خواهد شد.