سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خشایار نصری فر – گروه مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه صنعتی شیراز
امیرحسین تفضل –

چکیده:

در این مقاله معادله حالت تئوری آماری سیالات تجمعی جدیدی که تصحیح شده معادله حالت PC-SAFT می باشد، جهت مطالعه رفتار فازی سیالات تجمعی و غیر تجمعی اریه شده است. معادله حالت جدید دارای تعداد یکسانی پارامترهای قابل تنظیم همانند معادله حالت PC-SAFT می باشد. تعداد پارامترها برای سیالات غیر تجمعی دارای سه پارامتر تعداد قطعه ، قطر مستقل از دمای قطعه و عمق چاه پتانسیل می باشد . در معادله حالت تصحیح شده، جمله ی اثر بر هم کنش قطعه ها (پراکندگی) نسبت به معادله اصلی PC-SAFT تصحیح شده است. در این مقاله معادله حالت بهبود یافته برای محاسبه فشار بخار و چگالی فاز مایع مواد خالص غیر تجمعی به کار رفته است و با نتایج معادله حالت PC-SAFT مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که معادله حالت جدید از دقت مناسب تری جهت محاسبه چگالی فاز مایع برخوردار است و در نواحی نزدیک نقطه بحرانی نیز برتری دارد.