سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خشایار نصری فر – انستیتو مهندسی نفت ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
محمدرضا رسایی – انستیتو مهندسی نفت ، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
مرتضی زیودار – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

معادله حالت جدیدی ارائهمی شود. جملات این معادله حالت چگالی های حالت گاز ایده ال و چگالی حالت ک املاً فشرده را برآورده می سازند. نیروهای بین مولکولی در این معادله حالت توسط پتانسیل چاه مربعی بیان می گردد. مرتبه معادله حالت چهار می باشد و از دقت مناسبی در محاسبه و پیش بینی خصوصیات ترمودینامیکی برخوردار است . متوسط درصد خطای مطلق در محاسبه فشار بخار، چگالی مایع، حجم بخار و انتالپی تبخیر به ترتیب برابر٨٥ / ٦، /٩٥ ٦٨،٣ / ٨ و ٤/٧٥ می باشد .