سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن وفایی سفتی – دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی و مهندسی
حمید مدرس – دانشگاه امیرکبیر – دانشکده مهندسی شیمی
مجید امامی میبدی – تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
سیدعلی موسوی دهقانی – تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

یک معادله حالت تجمعی در یک شکل صریح از مدل تجمع خطی بینهایت به همراه معادله پنگ- رابینسون به دست آورده شده اس ت. نتایج دانسیته حجمی مایع به دست آمده از معادله حالت با نتایج تجربی مقایسه شده است . در برخی مواد نتایج بسیار عالی است در موار دی نتایج برخی بازه های دمایی بهتر از مدلهای دیگر است و در موارد دیگر حداقل دقت معادله پنگ رابینسون را دارد . بهترین بهبودده ی ها نسبت به کارهای قبل مربوط به کاهش پارامترهای قابل تنظیم می باشد.