سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعباس طاهر – گروه مهندسی برق دانشگاه کاشان
حمیدرضا رادنوش – گروه مهندسی برق دانشگاه کاشان
فاطمه جلوداریان – گروه مهندسی برق دانشگاه کاشان

چکیده:

بارهای الکتریکی در رفتار سیستم های قدرت الکتریکی نقش اساسی ایفا می کنند. زیرا تعداد قابل توجهی از بارهای مختلف در سیستم قدرت وجود دارند و حتی اگر هر بار نمایش ریاضی ساده ای داشته باشد، بیان هر بار با مدل خود آن برای مطالعات سیستم غیر ممکن می باشد. در این مقاله به موضوع معادل سازی بارهای موتوری شامل موتورهای القایی برای ساده سازی مطالعات سیستم از جمله پایداری ولتاژ پرداخته شده است. روش پیشنهادی بر مبنای ادمیتانس دیده شده در فرکانس های بالا و پایین می باشد. اعتبار و صحت مدل پیشنهادی با شبیه سازی کامپیوتری مورد بررسی قرار گرفته نتایج حاصلیه نشان دهنده اعتبار و صحت معادل سازی توسط روش پیشنهادی می باشد.