مقاله معاد جسماني از ديدگاه ابن عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در معرفت فلسفي از صفحه 67 تا 104 منتشر شده است.
نام: معاد جسماني از ديدگاه ابن عربي
این مقاله دارای 38 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معاد جسماني
مقاله بهشت
مقاله جهنم
مقاله افلاک ثوابت
مقاله عالم طبيعت
مقاله اجسام بسيطه
مقاله ابن عربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرماني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، ضمن بيان اصول و مباني عرفان ابن عربي در زمينه معاد جسماني، بر اين نکات تاکيد شده است: .1 انسان موجود مجردي است که همواره و در هر يک از نشات، مدبر بدني متناسب با آن نشئه است. براين اساس، بدن انسان در عالم دنيا مادي عنصري، در برزخ برزخي و مثالي، و در عالم آخرت اخروي با مزاجي کاملا متفاوت با مزاج دنيوي است، .2 عالم آخرت داراي دو منزل بهشت و جهنم است و بيان حقيقت و جايگاه اين دو منزل، کيفيت معاد و چگونگي هويت آدميان را در اين دو منزل روشن مي کند، .3 کل عالم عناصر، يعني مادون فلک مکوکب (که شامل ارض و افلاک هفت گانه است)، به جهنم بدل مي شوند و لذا جهنم و جهنميان هويتي عنصري، اما تبدل يافته دارند، .4 بهشت در ميان فلک مکوکب و فلک اطلس واقع شده است و از اين رو، بهشتيان متناسب با جايگاه خويش داراي بدني از سنخ اجسام بسيطه اند، .5 بدين ترتيب، معاد با بدني جسماني، که متفاوت با جسم دنيوي است، صورت خواهد پذيرفت.