مقاله معرفي اومانيسم در انديشه مارسيليو فيچينو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در آينه معرفت از صفحه 105 تا 122 منتشر شده است.
نام: معرفي اومانيسم در انديشه مارسيليو فيچينو
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنسانس (Renaissance)
مقاله اديان اسرارآميز (Mystery Religions)
مقاله نفس (anima)
مقاله شناخت روحاني و عرفاني (gnosis)
مقاله عقل (intellect)
مقاله ميل طبيعي (appetites naturalis)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسگري احمدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر مباني اومانيستي آرا مارسيليو فيچينو، فيلسوف فلورانسي عصر رنسانس،‌ مورد پژوهش، تحليل و بررسي قرار مي گيرد. آموزش و مطالعه زبان و ادبيات كلاسيك و ترجمه متون بسياري از دو زبان لاتين و يوناني، سبك نوشتاري سليس و روان و الگو قرار دادن نويسندگان كلاسيكي همچون سنكا در تاليف آثاري از قبيل مجموعه نامه ها، علاقه به شعر و جايگاه ويژه شعرا و انسان محوري از جمله مواردي است كه با توجه به آن فيچينو را بايد در رده اومانيست ها جاي داد. از نظر فيچينو، انسان به دو لحاظ از جايگاه برتري نسبت به ساير موجودات برخوردار است: (1 به لحاظ وجودي و (2 به لحاظ معرفت شناختي. در اين مقاله سعي بر اين است برتري انسان از هر دو منظر مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در خلال تحليل اين مباني، تبيين موارد حاكي از تاثيرپذيري فيچينو از مكتب ها و نحله هاي فكري قديم و اديان اسرارآميز از مسايل ديگري است كه شايان ذكر مي باشد.