مقاله معرفي شش گونه جديد فوزاريوم جدا شده از ذرت در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در رستنيها از صفحه 69 تا 81 منتشر شده است.
نام: معرفي شش گونه جديد فوزاريوم جدا شده از ذرت در ايران
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور قارچي
مقاله رکورد جديد
مقاله ذرت
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهري خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: صالح بحارالدين
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: درويش نيا مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ظفري دوستمراد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نبي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي گونه هاي فوزاريوم مرتبط با ريشه و ساقه ذرت در استان کرمانشاه طي فصول زراعي سال هاي 87- 1385 از مزارع ذرت مناطق گيلان غرب، سرپل ذهاب، قصرشيرين، کنگاور، پاوه، روانسر، صحنه، سنقر، بيستون و کرمانشاه نمونه برداري به عمل آمد و 1100 جدايه فوزاريوم از 110 نمونه که غالبا از بوته هاي بيمار بودند جمع آوري گرديد. بر اساس مشخصات مورفولوژيکي تعداد 29 گونه از بخش هاي مختلف اين شبه جنس شناسايي شد. در اين بررسي آرايه هاي  Fusarium pseudoanthophilum، F. brevicatenulatum، F. dlaminii، F. beomiforme،  F. napiforme و F. aywerte براي نخستين بار از ايران گزارش مي ﺷوند.