مقاله معرفي چند گونه tylenchid از استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند 1388 در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه 95 تا 117 منتشر شده است.
نام: معرفي چند گونه tylenchid از استان کرمان
این مقاله دارای 23 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماتد
مقاله کرمان
مقاله ايران
مقاله Stictylus؛ Cephalenchus؛ Coslenchus و Rotylenchus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره خاني آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: پورجم ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كارگربيده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي نماتدهاي متعلق به راسته Tylenchida در استان کرمان، طي سال هاي 1384 و 1385 تعداد 150 نمونه خاک و ريشه از مناطق مختلف استان جمع آوري گرديده و پس از شستشو و استخراج نماتدها از خاک و ريشه ها، تثبيت و انتقال آن ها به گليسيرين با استفاده از روش De Grisse (1969) انجام پذيرفت. سپس از نماتدهاي جدا شده به تفکيک جنس، لام هاي ميکروسکوپي دائمي تهيه و پس از بررسي هاي ميکروسکوپي و انجام اندازه گيري ها و رسم تصاوير مورد نياز، با استفاده از منابع و کليدهاي موجود به شناسايي گونه هاي جدا شده اقدام گرديد. با بررسي هاي ريخت شناختي و ريخت سنجي که بر روي گونه ها انجام گرفت، در اين بررسي بيست و يک گونه از بالا خانواده Tylenchoidea و يک گونه از جنس Stictylus شناسايي شدند. در بين نمونه ها، گونه هايCephalenchus lobus Dhanachand & Jairajpuri, 1980، Coslenchus areolatus (Egunjobi, 1967) Siddiqi, 1978  و Rotylenchus eximius Siddiqi, 1964  براي اولين بار از ايران گزارش مي شوند.