سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
آرش اسلام دوست – کارشناس ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایرا
علی شبعه نژادحصار – کارشناس ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایرا
امیر توحیدی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

مقاله حاضر با استفاده از فرض پتانسیل بودن جریان سوپرکاویتاسیون به مدل سازی این پدیده می پردازد . یکی از روش های مدل سازی میدان جریان پتانسیل حول هندسه های پیچیده، روش المان مرزی می باشد . در این تحقیق با کمک گرفتن از روش المان مرزی از الگوریتمی که بر پایه تکرار استوار می باشد، برای شناسایی مرز سوپرکویتی بوجود آمده ناشی از جسمی سه بعدی با تقارن محوری استفاده شده است . این الگوریتم برای شروع نیازمند حدس اولیه ای برای مرز کویتی می باشد . برای بسته شدن انتهای کویتی مدلی سوزنی شکل با قابلیت تغییر طول ارائه شده . است . مقایسه نتایج بدست آمده از روش المان مرزی با سایر نتایج بدست آمده از روش های حل و عددی و همچنین داده های آزمایشگاهی صحت نتایج گرفته شده را تایید می کند