سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمد رجبی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد محلات

چکیده:

مهندسی سطوح شیبدار جزء مسائل ژئوتکنیکی می باشد که عدم قطعیت بسیار زیادی بر آن حاکم است. اغلب اثرات عدم قطعیت ها روی پیش بینی پایداری سطوح شیبدار قابل توجه هستند. در روشهای قطعی(تعادل حدی و …)، تحلیل پایداری فقط بر اساس فاکتور ایمنی انجام می گردد و این روشها قادر به مشخص نمودن اثر عدم قطعیت ها نیستند. تحلیل های احتمالاتی پایداری سطوح شیبدار، ابزاری مناسب جهت درنظر گرفتن عدم قطعیت ها درفرآیندهای طراحی می باشند. در این تحقیق سعی شده است ضمن معرفی انواع عدم قطعیت ها دربرآورد پارامترهای ژئوتکنیکی، اصول و مبانی روشهای مرسوم احتمالاتی از قبیل روش شبیه سازی مونت کارلو که بعنوان یکی از روشهای احتمالاتی بمنظورکاهش عدم قطعیت های پارامترهای ژئوتکنیکی اخیرا بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است معرفی گردد