سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش حبیبی آزاد – کارشناس مهندسی صنایع – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی – مدیر مطالعات راهب

چکیده:

می پردازیم . مطابق مدل با استفاده از متغیرهایی مانند سهم بازار هر کسب و کار ، رشد Microsoft Excel و با نرم افزار BCG بازار هر کسب و کار و میزان فروش در پورتفولیو نموداری از نوع حباب تهیه می شود که با توجه به اینکه هر کسب و کار در کدامیک از بخش های گاو شیرده، ستاره ، علامت سوال و سگ قرار می گیرد روش مدیریت آن کسب و کار پیشنهاد می گردد . با استفاده از این الگوی ساده و نرم افزاری که برای همگان قابل دسترسی است مدیران می توانند با ابزارهای کمی برنامه ریزی راهبردی آشنا شوند و مفاهیم پیچیده ای مانند مدیریت کسب و کارهای متنوع را با استفاده از اشکال و نام ها و محاسبات مانوس فرا گیرند .