سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مرضیه سلیمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد واحد دامغان

چکیده:
بر اساس آمارهای رسمی، تولید روغنهای خوراکی از منابع داخلی، تنها کمتر از ۱۰ درصد نیاز مصرفی کشور را تامین میکند و لذا همه ساله مقادیر چشمگیری چربی و روغن خوراکی خام و آماده با صرف هزینه های ارزی درخور توجهی واردکشور می شود. با توجه به ضرورت و اهمیت افزایش تولید دانه های روغنی، بررسی و شناخت عوامل اقتصادی، اجتماعی وفنی موثر بر فرآیند تصمیم گیری کشاورزان در کشت و عرضه محصولات یاد شده از اهمیت خاصی برای نظام برنامه ریزیو سیاستگذاری بخش کشاورزی برخوردار است. همچنین با توجه به استقبال بیشتر مردم از روغن های گیاهی نسبت بهگذشته تولید بیشتر و معرفی ارقام جدید در حوزه تولید دانه های روغنی در بخش کشاورزی مهم و ضروری به نظر میرسد. دان سیاه یک گیاه روغنی است که خاستگاه آن کشور هند می باشد. این گیاه که در گذشته برای مصارف خوراکپرندگان تولید میشد امروزه با توجه به میزان روغن بالای این گیاه ، درصد پروتئین موجود در آن ، مصارف دارویی و طعمآن باعث شده برخی از کشورها به استخراج روغن این گیاه برای مصارف خوراکی روی آورند. به همین منظور در این مقالهسعی شده است به معرفی گیاه روغنی دان سیاه پرداخته شود.