سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا قلیپور – عضو هیات علمی گروه تخصصی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

این مقاله در پی ارائه روشی سازمانیافته از شیوه های پرداخت خلاقانه و فرآوری یک حجم ساده هندسی بر مبنای مکعب طراحی از طریق اسکچ )طراحی سریع معماری( میباشد تا با استفاده از این حجم ساختار پذیر، کنترل فرآیند از ایده تا طرح معماری، بتواند تطابق معماری و سازه را هرچه هماهنگتر و پاسخگوتر نموده علاوه بر آن درجه خلاقیت در آفرینش سازه های نو را، بطوریکه در خدمت نوآوریها و بلند پروازیهای معمارانه باشد، فراهم کندو در عین حال در هماهنگی با محاسبان سازه مفاهیم اولیه معماری را دچار تغییرات و ناهمگونی با ایده اولیه ننماید و شکاف بین معماری و سازه با این روش کاسته و مجددا به تفکر یگانه ای در این زمینه جهت تکامل ساختارها و سازه های معمارانه نزدیک شویم.قابل ذکر است که این روش توسط طراح میتواند کنترل کننده تاثیر عوامل دخیل در شکل گیری معماری همراه با الزامات سازه پذیری برای ساختار طراحی شده باشد.که از طریق اعمال روشهایی همچون برش، ترکیب و الحاق، تکرار، تغییرات ابعادی و چرخش ، پیچش ، مدولاسیون و جابجایی ، مدولاسیون وتغییر شکل ، و شکل دهی انعطاف پذیر و خمیری و ده ها روش دیگر مورد پردازش قرارمیگیرد. این روش برای آموزش طراحی معماری مطابق با اصول سازه پذیری و همچنین در پروژه های حرفه ای پیشنهاد میشود.