سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود محمدی ینگیجه – کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه بتن خود متراکم برای استفاده در سازه های بتنی کاربرد پیدا کرده است. تحقیقات تئوری و آزمایشگاهی در مورد بتن خود متراکم مقاومت بالا (Self Compacting High Strength Concrete, SCHSC) اخیرا آغازگردیده است. به منظور مقاوم کردن سازه ها، بررسی رفتار خمشی سازه های بتنی مسلح با SCHSC به ویژه این که مشخص شده که با افزایش مقاومت بتن، سازه دارای شکست تردتری خواهد شد امری ضروری است. بنابراین در این پژوهش به بررسی اعضای خمشی که در ساخت آنها بتن خود متراکم مقاومت بالا به کار رفته، پرداخته شده است. در این پژوهش رفتارخمشی، 4 عدد بتن مسلح دارای SCHSC طراحی وس اخته شده و به صورت آزمایشگاهی تا مرحله شکست بارگذاری گردیده است. نمونه ها در دو انتهای خود روی تکیه گاه ساده قرار گرفته، و در وسط دهانه نیز دارای Stub می باشند، که به عنوان ریشه ستون شبیه سازی شده است. در مقاله حاضر به کمک نصب ابزارهای دقیق اندازه گیری، توانایی در تغییر شکل های غیر الاستیک (ممان – انحنا و مفصل پلاستیک) همراه با توان اینگونه اعضا بتن مسلح دارای SCHSC در تحمل بار مورد بررسی قرار گرفته، ضمن اینکه مقدار انرژی جذب شده نمونه ها نیز تعیین و گزارش شده است. نتایج به دستآمده حاکی از مقاومت مطلوب و عملکرد مناسب این نوع سازه ها در مناطق زلزله خیز است.