سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر ساعدی داریان – دانشجوی دکترای مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمود یحیایی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نسیم ولی زاده – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

اتصالات تیر – ستون تاثیر قابل توجهی بر رفتار سازه هاچه در دمای معمولی و چه در دماهای بالا دارند. وقتی سازه های فولادی درمعرض اتش قرا رمی گیرند قابلیت تحمل آنها به شدت کاهش پیدا می کند و عملکرد اتصال در این مورد اهمیت خاص می یابد. بررسی های صورت گرفته بر روی آتش سوزی های واقعی و همچنین ازمایشهایی که با مقیاس واقعی صورت گرفته اند .به خوبی مشخص می کنند که این اتصالات بر زمان دوام اعضای سازه ای در اتش نیز تاثیر قابل توجهی دارند. ولی با این وجود به دلیل هزینه بالایی که ازمایشهای در دمای بالا دارند در مورد طیف گسترده ای از اتصالات اطلاعات ازمایشگاهی کافی موجود نیست که به همین دلیل در ایین نامه های طراحی کنونی تاثیر آنها به خوبی در نظر گرفته نمی شود و علاوه بر آن استفاده موثر از مدلهای عددی برای شبیه سازی رفتار کلی سازه ها در دمای بالا نیز با محدودیت های زیادی مواجه می شوند. در این تحقیق به منظور بررسی ظرفیت در برابر آتش اتصالات نبشی پیچشی دوازده آزمایش در دمای بالا بر روی دو نوع مختلف از اتصالات تیر به ستون نبشی پیچشی انجام شده است. خصوصیات گسیختگی و مدهای شکستنمونه های مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل در قالب نمودارهای دما – دوران ارایه شده اند. علاوه بر آن تاثیر پارامترهای مختلف ازجمله نوع پیچ ها ضخامت نبشی و سایر مشخصات هندسی و مکانیکی بر رفتار ایناتصالات بررسی شده است.