سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی یعقوبی – واحد مشهد، دانشکده برق
محمد حائری – دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کنترل برخی از فرایندهای ناپایدار با روشهای موجود از خانواده کنترل کننده های پیش بینی امکان پذیر نیست . نشان می دهیم که یکی از علل آن وابسته بود بهره موثر مدل پیش بین به جهت اعمال ورودی ها علاوه بر تغییرات ورودی ها است. تغییرات گسترده بهره موثر مدل پیش بینی در فرایندهای حلقه باز ناپایدار ، حساسیت مدل به تغییرات ورودی ها و چگونگی تاثیر آنها بر خروجی را افزایش می دهد و سبب می شود که مساله بهینه سازی در تعیین ورودی های کنترل کننده عملی نباشد و علیرغم وجود حلقه بسته ای از فرایند و کنترل کننده، سیستم بصورت حلقه باز عمل کند. معیاری برای مقاوم سازی مدل پیش بینی با پارامترهای کنترل کننده پیشنهاد می شود و سپس چگونگی مقاوم سازی محاسبات مدل پیش بین با این پارامترها را ارائه می دهیم.