سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
کیوان نیازی – دانشجوی دکتری شهرسازی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ایران
سیدکاوه حسینی طباطبایی – دانشجوی دکتری شهرسازی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ایران
میلاد عزیزی – دانشگاه آزاداسلامی، واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کرمانشاه، ایران

چکیده:
سوانح و حوادث طبیعی سالانه سبب خسارت های بسیار قابل توجه جانی و مالی در کشور می شود. با توجه به موقعیت کشورو نحوه قرارگیری شهرها در نقاط آسیب پذیر از لحاظ زلزله، ضرورت پرداختن به این مساله امری بدیهی است. زلزله یکی ازمهمترین و ویرانگرترین مخاطرات بوده است که از دیر باز بشر در پی یافتن راه حلی برای مقابله با زلزله با آن بوده است ولی تاکنون موفق به دستیابی به دانش فنی مهار زلزله نگردیده است و در واقع بشر در مقابله با زلزله عاجز مانده است. در این شرایطکه دیگر بشر با دانش کنونی خود را قادر به کنترل زلزله نمی بیند، اندیشه یافتن ره هایی برای کاهش آسیب ها و خسارتزلزله را در سر پروراند. به مقاوم سازی و بهبود عملکرد ساختمان ها جهت کاهش میزان آسیب پذیری آنها در هنگام وقوعزلزله پرداخته ایم. و علی رقم پیشرفت های زیاد در ساخت و ساز ساختمان ها در ایران متاسفانه از نظر کیفی هنوز ساختاربعضی ساختمان ها خصوصاً سازه ها از مصالح سازه ای با جزئیات معماری سنتی استفاده می گردد که همین امر باعث شده تاساختمان ها با وزن زیاد و سنگین ساخته شوند. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این خصوص کاهش جرم سازه به وسیلهسبک سازی می باشد که در این مقاله اثرات این سبک سازی بر عملکرد لرزه ای مطابق با دستورالعمل های موجود موردبررسی قرار گرفته است که همین امر علاوه بر مقاومت ساختمان در برابر زلزله، کاهش هزینه ساخت را نیز در پی دارد.