سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عباس اکبرپور – استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
سیدمحمود حسینی – دانشیار دانشگاه آزاد تهران جنوب
محمدصادق انتصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:
دراین مقاله باتوجه به وضعیت نامناسب ساختمان های با قاب خمشی فولادی موجود که بوسیله ویرایشهای قدیمی استاندارد 2800 درمقابل نیروهای جانبی طراحی شده اند و عدم کفایت چنین سازه هایی برای سطوح عملکرد مطلوب درهنگام زلزله به طرح مقاوم سازی با کمک دیواربرشی فولادی پرداخته میشود و سپس کفایت مقاوم سازی با کمک آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی توسط نرم افزار perform3D ارزیابی می شود.