سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدصادق شهیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
فریدون امینی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اولین قدم در مقاوم سازی سازه ها تعیین محل، نوع و شدت آسیب های وارده به سازه می باشد. وجود ترک در سازه باعث ایجاد اغتشاش درپاسخ سازه در نزدیکی ترک می شود که اغلب با بررسی چشمی پاسخ سازه قابل رویت نیست. در این مقاله با استفاده از تبدیل مکانی ویولت این اغتشاشات از پاسخ سازه استخراج شده و مکان ترک های احتمالی در سازه تعیین شده است. مزیت این روش در اینست که از بارگذاری استاتیکی بهره می جوید و لذا هزینه های مربوط به آزمایشات و اندازه گیری های دینامیکی حذف می شوند. همچنین در این روش هیچ نیازی به داشتن اطلاعات اولیه راجع به سازه یا مصالح نمی باشد و فقط داشتن پاسخ سازه کافی است. یک قاب دو بعدی ب عنوان مثال عددی انتخاب شده است و ترک و بارگذاری در نقاط مختلف بررسی شده اند و نشان داده شده است که این روش صرف نظر از محل ترک و یا بارگذاری می تواند محل ترک را گارش دهد. همچنین نشان داده شده است که فقط با اندازه گیری پاسخ سازه در نقاطی که احتمال ترک در انجا وجود دارد نیز می توان از این روش استفاده کرد.