سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مغفوری – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
لیدا سلج – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، عضو باشگاه پژوهشگر

چکیده:

دیوارهای داخلی دهانه درگیر با ستونها درمجموع، تغییر شکل و جابجایی جانبی سیستمهای مقاوم نیروهای جانبی سازه ها را محدود می نمایند و طول آزاد ستونها را کاهش می دهند. بنابراین دیوارها تغییرات غیر عمدی را در سختی اعضاء به وجود می آورند. به طوری که ستونهای کوتاه سهم زیادی از بارهایجانبی راجذب می کنند. ستونهای کوتاه اغلب در مراحل تحلیل و طراحی در نظر گرفته نمی شوند و بنابراین تسلیحات و محصور شدگی آنها به مقدار کافی نخواهند بود و همچنین ظرفیت جذب انرژی لرزه ای لازم را با توجه به تغیر شکلهای غیر ارتجاعی نخواهند داشت و در نتیجه نمی تواند از شکستهای ترد برشی جلوگیری نمایند برای جلوگیری از ایجاد شکستهای ترد برشی ستونهای کوتاه بتن مسلح به مطالعه موارد زیر پرداخته شده است: 1ـ برری آسیب های سازه ای در ساختمانهای بتن مسلخ با ستون کوتاه در زمین لرزه های گذشته 2ـ بررسی آسیب پذیری ستونهای کوتاه با استفاده از نتایج مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی 3ـ تحلیل نیروها در ستون کوتاه 4ـ بررسی روشهای مختلف مقاوم سازی 5ـ ارایه روشهای طرح مقاوم لرزه ای ستونهای کوتاه