مقاله مقايسه آموزش دفع بالون و بيوفيدبک در درمان اختلال دفع ناهماهنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت 1389 در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه 98 تا 106 منتشر شده است.
نام: مقايسه آموزش دفع بالون و بيوفيدبک در درمان اختلال دفع ناهماهنگ
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوفيدبک
مقاله يبوست
مقاله اختلال ناهماهنگي مقعدي – راست روده اي (Anorectal dyssynergia)
مقاله بالون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمومني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: امامي سيدمحمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عموشاهي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تعداد زيادي از بيماران مبتلا به اختلال ناهماهنگي مقعدي – راست روده اي(Anorectal dyssynergia)  به درمان هاي معمول يبوست پاسخ نمي دهند. به تازگي مطالعاتي در زمينه تاثير بيوفيدبک روي بيماران مبتلا به اختلال دفع ناهماهنگ انجام شده است؛ برآن شديم تا مقايسه اي بين تاثير بيوفيدبک و آموزش دفع بالون در بهبودي بيماران انجام دهيم.
روش ها: به طور تصادفي 65 بيمار به دو گروه بيوفيدبک و آموزش دفع بالون تقسيم شدند. علايم يبوست و ميزان رضايت و تست زمان و حجم دفع بالون در دو گروه مقايسه گرديد.
يافته ها: در هر دو گروه، علايم يبوست نسبت به قبل از درمان کاهش يافت، ولي اختلافي به نفع بيوفيدبک مشاهده شد. در مورد دو معيار اساسي تخليه ناکامل و نياز به استفاده از دست براي انجام دفع، وضعيت در گروه آموزشي با بالون نسبت به قبل از درمان تغييري ننمود. از نظر شاخص هاي اندازه گيري شده با بالون در بيماران، يعني زمان لازم براي بيرون راندن بالون پر شده و حداکثر حجم بالون پر شده که بيمار مي توانست آن را دفع کند نيز گروه بيوفيدبک نتايج بهتري نشان داد. 78 درصد کل بيماران پس از درمان رضايت تا حدودي و يا رضايت کامل داشتند و تفاوتي بين دو گروه در اين خصوص مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بيوفيدبک در بيماران مبتلا به اختلال ناهماهنگي مقعدي – راست روده اي (Anorectal dyssynergia)  از آموزش به وسيله بالون موثرتر است و باعث تغييرات واضحي در شاخص هاي کمي و کيفي مي شود.