مقاله مقايسه استحکام باند برشي کامپوزيت به MTA و گلاس آينومر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه 41 تا 48 منتشر شده است.
نام: مقايسه استحکام باند برشي کامپوزيت به MTA و گلاس آينومر
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MTA
مقاله گلاس آينومر
مقاله استحكام باند برشي
مقاله کامپوزيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني منش نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: علوي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خوش رو نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: امروزه مينرال تروکسيد اگرگيت يا MTA (Mineral Trioxide Aggregate) به دليل خصوصيات مطلوبش كاربردهاي باليني گوناگوني پيدا كرده است. در بسياري موارد دندان هايي كه تحت درمان با MTA‌ قرار مي گيرند نيازمند ترميم و بازسازي نهايي هستند، كه كامپوزيت انتخاب مناسبي براي آن به شمار مي رود. در اين موارد باند ميان كامپوزيت و MTA نقشي مهم در گير و مهر و موم ترميم دارد.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي تعيين استحكام باند برشي كامپوزيت به MTA در مقايسه با باند كامپوزيت به گلاس آينومر اصلاح شده با رزين بود.
مواد و روش: در اين بررسي آزمايشگاهي خارج دهاني، 60 نمونه در 3 گروه 20 تايي از MTA سفيد و MTA‌ خاكستري و گلاس آينومر فراهم گرديد. سطح 10 نمونه از هر گروه جهت بررسي اثر اچينگ توسط اسيد فسفريك 37 درصد اچ گرديد و 10 نمونه ديگر اچ نشده برجا ماند. همه نمونه ها به كامپوزيت Z100 باند شد و استحكام باند برشي آن ها توسط دستگاه آزمون مکانيکي اينسترون تعيين گرديد. همچنين، سطوح شكست نمونه ها با استفاده از استريوميكروسكوپ با بزرگنمايي 10 برابر بررسي شد. نتايج به دست آمده با آزمون هاي آماري آنوا (ANOVA) و توکي (Tukey HSD) واكاوي گرديدند.
يافته ها: بيشترين ميزان استحكام باند برشي در زير گروه گلاس آينومر نوري اچ نشده بود و ميان استحكام باند برشي کامپوزيت به گلاس آينومر اچ نشده با 5 زير گروه ديگر اختلاف آماري معناداري ديده شد(p<0.001). در ميزان استحكام باند برشي کامپوزيت به MTA سفيد اچ شده و اچ نشده،MTA  خاكستري اچ شده و اچ نشده و گلاس آينومر اچ شده اختلاف آماري معنادار گزارش نشد(p>0.05).
نتيجه گيري: استحكام باند برشي کامپوزيت به MTA در حد استحکام باند برشي گلاس آينومر نوري اچ شده به کامپوزيت است. اچ شدن سطح گلاس آينومر نوري استحكام باند آن را به كامپوزيت به گونه چشمگيري كاهش مي دهد اما اثري بر استحکام باند برشي MTA به کامپوزيت ندارد.