مقاله مقايسه استرس والدگري در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتيسم با مادران کودکان بهنجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 387 تا 399 منتشر شده است.
نام: مقايسه استرس والدگري در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتيسم با مادران کودکان بهنجار
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله والدگري
مقاله استرس والدگري
مقاله اتيسم
مقاله مادران کودکان اتيستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرم آبادي راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتماد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسيان كارينه
جناب آقای / سرکار خانم: چيمه نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مقايسه استرس والدگري در مادران کودکان اتيستيک با مادران کودکان بهنجار انجام شده است. نمونه شامل 90 نفر (45 مادر کودک درخودمانده و 45 مادر کودک بهنجار) مي شود. هر دو گروه پرسشنامه استرس والدگري آبيدين (1990) را تکميل کردند.
مادران کودکان اتيستيک به صورت در دسترس انتخاب گرديدند. مادران کودکان اتيستيک با نمونه اي متشکل از 45 مادر کودک عادي که از لحاظ تحصيلات، سن کودک و وضعيت اقتصادي و اجتماعي همتا شده بودند مقايسه شدند. داده ها با استفاده از آزمون MANOVA تحليل شد. نتايج نشان دادند که استرس والدگري در مادران کودکان اتيستيک در هر دو قلمرو والدگري و قلمرو کودک و هم چنين استرس والدگري کل به طور معنادار بالاتر از مادران کودکان بهنجار بود. مادران کودکان اتيستيک با استرس هاي بسيار مواجه اند که اين استرس مي تواند مربوط به کودک، والد يا جامعه باشد. از جمله ماهيت مبهم اختلال اتيسم، خصوصيات کودک، نگراني راجع به تداوم شرايط، پذيرش کم جامعه و حتي ساير اعضاي خانواده نسبت به رفتارهاي کودک درخودمانده و نيز شکست در دريافت حمايت هاي اجتماعي مي تواند در بروز اين استرس موثر باشد.