مقاله مقايسه ايمني كوره هاي موجود در دو كارخانه توليد گچ به وسيله روش تجزيه و تحليل شكست و آثار آن (FMEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در سلامت كار ايران از صفحه 77 تا 83 منتشر شده است.
نام: مقايسه ايمني كوره هاي موجود در دو كارخانه توليد گچ به وسيله روش تجزيه و تحليل شكست و آثار آن (FMEA)
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني
مقاله FMEA
مقاله كوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: عدل جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تجزيه و تحليل اثرات و چگونگي نقص (FMEA) يك روش كيفي براي شناساندن نقص هاي اجزاي ماشين آلات مي باشد كه اثرات آنها را در سيستم بررسي مي كند. در اين پژوهش به كمك روش FMEA به طور دقيق به وضعيت ايمني كوره هاي دو كارخانه توليد گچ پرداخته شد تا نقايص موجود و احتمالي آنها تعيين شوند.
روش بررسي: پس از مطالعه و شناخت مراحل توليد گچ و به ويژه ساختمان كوره هاي پخت گچ، اقدام به اجراي روش FMEA طي چهارمرحله شامل تعيين ديدگاه تجزيه و تحليل، جمع آوري اطلاعات، تهيه فهرست اجزاي كوره و تكميل جداول مربوطه گرديد. از طرفي اثرات نقص روي توليد و سيستم، چگونگي ايجاد نقص،‌ نرخ نقص، شدت نقص و راههاي كنترل نقايص ارايه شدند. علاوه بر آن ضرر و زيانهاي ناشي از نقص هاي مختلف و نيز تعيين اولويت هاي انتخاب راههاي پيشگيري از ايجاد نقايص مورد مطالعه قرار گرفتند.
يافته ها: بيشترين مقدار نرخ نقص در كوره هاي مورد بررسي مربوط به شكاف و تغيير شكل كفشك هاي سروته كوره مي باشد. برخي از نقايص از جمله ريختن آجر در كوره شركت دوم كمتر از كوره شركت اول بودند. از طرفي نقايصي از قبيل جمع شدگي بدنه در محل رينگ، سايش غيرعادي رينگ و يا شكستن شافت غلطك بالابر در كوره شركت اول وجود داشتند كه در كوره شركت دوم مشدهده نمي شدند.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان داد كه مشخصات فني كوره ها و نحوه طراحي و ساخت آنها مهمترين عامل در كاهش نقص و به تبع آن هزينه ها مي باشد.