مقاله مقايسه تطبيقي نظريات در مورد پارک هاي اداري و توسعه پايدار شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در هويت شهر از صفحه 111 تا 122 منتشر شده است.
نام: مقايسه تطبيقي نظريات در مورد پارک هاي اداري و توسعه پايدار شهري
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پايدار شهري
مقاله پارک هاي اداري
مقاله ملاحظات اجتماعي
مقاله ملاحظات کالبدي
مقاله ملاحظات اقتصادي
مقاله ملاحظات زيست محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشارزاده مهرابي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صبري سينا
جناب آقای / سرکار خانم: صبري سهيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاربرد نظريه پايداري در شهرسازي جز به صورت تعاريفي مانند توسعه شهري پايدار مي تواند کارکردي مستقيم در طرح هاي شهري پيدا كند. همچنين در سالهاي اخير نظريه احداث و مکان يابي مجموعه هاي اداري در سياست هاي اجرايي بسياري از استان هاي ايران مطرح گرديده است. با توجه به برخي مشترکات بين اين دو نظريه، اين مقاله به ارزيابي نظريه پارک هاي اداري و ميزان انطباق نکات الگويي آن با اصول توسعه پايدار پرداخته است. جهت سهولت در کار چهار مبحث ملاحظات اقتصادي، زيست محيطي، کالبدي و اجتماعي به عنوان مباحث اصلي دو نظريه با يکديگر مقايسه شده اند. در انتها ضمن بيان ميزان انطباق سياست پارک هاي اداري با ويژگي هاي نظريه پايداري شهري، محدوديت هاي اجرايي منبعث از اين نگرش نيز مطرح گرديده، تا با حذف اين محدوديت ها بتوان انتظار بيشترين ميزان انطباق اين مجموعه ها با نظريه توسعه پايدار را در شهر هاي ايران داشت.