مقاله مقايسه توان آزمونهاي نيكويي برازش بر مبناي آنتروپي با ساير روش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در مجله علوم آماري از صفحه 97 تا 113 منتشر شده است.
نام: مقايسه توان آزمونهاي نيكويي برازش بر مبناي آنتروپي با ساير روش ها
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون نيكويي برازش
مقاله آزمون تقارن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده نوقابي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده نوقابي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله توان آ‍زمون هاي نيكويي برازش بر مبناي آنتروپي نمونه را براي توزيع هاي نرمال، نمايي و يكنواخت مورد بحث و ارزيابي قرار مي دهيم و آنها را با توان آزمون هاي ديگر مقايسه مي كنيم. نشان مي دهيم كه آزمون هاي بر مبناي آنتروپي نسبت به آ‍زمون هاي مقايسه شده داراي توان كمتري هستند. در اين مقاله يك آزمون جديد تقارن بر مبناي آنتروپي نمونه معرفي مي كنيم و اين آزمون جديد را با آزمون تقارن ديگري مقايسه و به كمك شبيه سازي توان آزمون ها، نشان مي دهيم كه آزمون جديد داراي توان بيشتري است.