مقاله مقايسه ديدگاه اصالت وجودي صدرا و ديدگاه اگزيستانسياليستي ياسپرس در باب خدا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در انديشه ديني از صفحه 69 تا 90 منتشر شده است.
نام: مقايسه ديدگاه اصالت وجودي صدرا و ديدگاه اگزيستانسياليستي ياسپرس در باب خدا
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متعالي
مقاله واجب الوجود
مقاله اصالت وجود
مقاله ملاصدرا
مقاله ياسپرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت لاله
جناب آقای / سرکار خانم: زارع الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول تاريخ فلسفه اسلام و غرب تقريبا هيچ فيلسوف بزرگي را نمي يابيم که درباره موضوع خدا نينديشيده باشد؛ چه آناني که درصدد اثبات و چه آناني که درصدد رد آن بوده اند.
در مقاله حاضر به مقايسه و تطبيق نظريات صدرا و ياسپرس با محوريت موضوع خدا پرداخته شده است و از جمله نتايجي که در اين بررسي معلوم شد عبارت اند از:
1. با وجود اين که هر دو از فيلسوفان اصالت وجودي هستند اصالت وجود مدنظر هر يک با ديگري متفاوت است؛
2. خداي صدرا خداي ديني است اما خداي ياسپرس چنين نيست؛
3. هر دو در ادراک خداوند از نوعي ادراک حضوري سود جسته اند؛
4. در بحث شناخت خدا و صفات او صدرا داراي ديدگاهي ايجابي و ياسپرس معتقد به الاهيات سلبي است.