مقاله مقايسه روش هاي مختلف پيش بيني تابش ديفيوز براي اقليم هاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 1 تا 21 منتشر شده است.
نام: مقايسه روش هاي مختلف پيش بيني تابش ديفيوز براي اقليم هاي ايران
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابش کل خورشيدي
مقاله ضريب صافي هوا
مقاله سطح افقي
مقاله تابش هاي مستقيم و ديفيوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پور عبدالسلام
جناب آقای / سرکار خانم: معرفت مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيري هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محاسبه تابش خورشيدي رسيده به يک سطح افقي (کل، مستقيم يا ديفيوز) کاربرد هاي زيادي دارد. ميزان تابش کل رسيده به روي يک سطح افقي در ايران اندازه گيري شده، اما ميزان تابش ديفيوز و يا مستقيم به صورت اندازه گيري شده در سطح کشور موجود نمي باشد. در اين تحقيق با استفاده از داده هاي اندازه گيري شده ميانگين روزانه تابش کل خورشيدي توسط سازمان هواشناسي کشور براي يک دوره 14 ساله (1992-2005) و همچنين محاسبه تابش مستقيم رسيده به يک سطح افقي از روش ماکسول، ميزان تابش ديفيوز محاسبه (تابش ديفيوز = تابش مستقيم ـ تابش کل) و نتيجه با روش هاي مختلف پيش بيني ارايه شده براي محاسبه تابش ديفيوز مقايسه شده و بهترين روش پيش بيني ارايه شده است. نتايج نشان مي دهند که روش ارايه شده توسط بولند براي محاسبه تابش ديفيوز در استراليا براي اقليم-هاي مختلف ايران نتايج خوبي مي دهد.