مقاله مقايسه سولفات منيزيوم با پلي اتيلن گليکول براي آمادگي کولون،يک بررسي تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در گوارش از صفحه 85 تا 90 منتشر شده است.
نام: مقايسه سولفات منيزيوم با پلي اتيلن گليکول براي آمادگي کولون،يک بررسي تصادفي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کولونوسکوپي کامل
مقاله پودر پلي اتيلن گليکول
مقاله پودر سولفات منيزيوم
مقاله آمادگي کولون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مقدم فريده
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت نيا حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اميرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: روش هاي زيادي براي آمادگي کولون قبل از کولونوسکوپي وجود دارند، اما هيچ کدام از آنها به علت عوارض جانبي از نظر متخصصين آندوسکوپي روش مطلوبي به شمار نمي رود. هدف اين مطالعه مقايسه تاثير دو رژيم جهت آمادگي روده براي کولونوسکوپي بود و هم چنين تاثير اين دو رژيم از جهت تعادل الکتروليتي و عوارض جانبي نيز مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: تعداد 280 بيمار به صورت تصادفي انتخاب شدند. دو نوع رژيم جهت آمادگي کولون دريافت کردند. به گروه اول 120 سي سي پودر سولفات منيزيم %33 )گروه A، 140 نفر( و به گروه دوم 2 ليتر پودر پلي اتيلن گليکول (PEG) به همراه رژيم مايعات روز قبل از کولونوسکوپي و 2 ليتر پودر پلي اتيلن گليکول (PEG) در روز کولونوسکوپي داده شد )گروه B، 140 نفر(. کيفيت آمادگي کولون توسط يک متخصص آندوسکوپي امتياز داده شد (از بد تا عالي)، وي از رژيم مصرفي بيماران بي اطلاع بود. هم چنين مزه، آساني استفاده از اين روش ها و عوارض جانبي نيز توسط يک فرد مستقل که او نيز رژيم آمادگي مورد استفاده بيماران را نمي دانست دريک پرسشنامه ثبت شد. براي بررسي الکتروليت ها قبل و بعد از آمادگي کولون نمونه خون گرفته شد.
يافته ها: کيفيت آمادگي به طور معناداري در گروه A بهتر بود (P=0.039). تحمل رژيم هاي آمادگي از نظر عوارض جانبي در بين دو گروه تفاوت معناداري نداشت. آساني انجام رژيم هاي آمادگي در هر دو گروه مانند هم بود اما مزه پودر در گروه A به طور معناداري از گروه B بدتر بود. تغييرات الکتروليتي نمونه هاي خون قبل و بعد از آمادگي کولون به صورت کاهش بيشتر کراتينين و اوره در گروه A و کاهش بيشتر پتاسيم در گروه B با توجه به اين که در محدوده نرمال بود، از نظر باليني کم اهميت تلقي مي شود.
نتيجه گيري: بنابراين با توجه به ارزان بودن و در دسترس بودن سولفات منيزيوم توصيه مي شود براي آمادگي کولون از اين دارو استفاده شود.