مقاله مقايسه منيزيم سرم در كودكان ديابتي و سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه 90 تا 94 منتشر شده است.
نام: مقايسه منيزيم سرم در كودكان ديابتي و سالم
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله کودکان
مقاله منيزيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت شايع ترين اختلال اندوكرين در كودكان و شايع ترين نوع آن، ديابت وابسته به انسولين است. اين بيماري منجر به تغيير غلظت يون هاي بدن از جمله كاهش يون منيزيم مي شود.
هدف: تعيين ميزان منيزيم سرم در كودكان مبتلا به ديابت نوع اول و مقايسه آن با كودكان غير ديابتي و بررسي ارتباط ميزان منيزيم سرم با كنترل قند خون(HbA1C) ، BMI، سابقه خانوادگي و مدت ابتلاي به ديابت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي، نمونه خون 50 كودك ديابتي كه به كلينيك درمانگاه ديابت رفسنجان مراجعه كرده بودند ارزيابي و از نظر ميزان منيزيم با نمونه خون 50 كودك سالم (بدون ديابت، بدون سوء تغذيه و بدون اسهال) مقايسه شد.
نتايج: اكثر افراد (%68 گروه ديابتي و %78 گروه سالم) در هر دو گروه بيمار و كنترل، ميزان منيزيم سرمي بالاتر از2mg/dl  داشتند و در هيچ يک از اين افراد، ميزان منيزيم سرم كمتر از 1.3mg/dl نبود. با وجود اين ميزان منيزيم سرم كودكان ديابتي نسبت به گروه سالم پايين تر بود. همچنين، بين افراد بيمار، كودكان با كنترل قند مناسب، سطح سرمي منيزيم بالاتري نسبت به گروه كنترل قند ضعيف داشتند. بين مدت ابتلاي به ديابت و سطح منيزيم سرم ارتباط آماري معني داري بدست نيامد.
نتيجه گيري: با وجود اين كه سطح منيزيم سرم در هر دو گروه بيمار و شاهد، در محدوده طبيعي قرار داشت؛ منيزيم سرم گروه ديابتي پايين تر از گروه شاهد بود. بنابراين، سطح سرمي منيزيم (lower limit normal) در كودكان ديابتي کاهش دارد. چون منيزيم يون مهم داخل سلولي است، بايد مطالعات تكميلي به صورت اندازه گيري منيزيم داخل سلولي انجام شود.