مقاله مقايسه هوش هيجاني در ميان سطوح سه گانه مديريت: مطالعه موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1387 در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه 101 تا 118 منتشر شده است.
نام: مقايسه هوش هيجاني در ميان سطوح سه گانه مديريت: مطالعه موردي
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هيجاني
مقاله مديريت
مقاله خودآگاهي
مقاله خودنظمي
مقاله انگيزش
مقاله همدلي
مقاله مهارت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنوردآهن فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: جويبار منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبيات مديريتي بيانگر آن است که مهارت هاي مديريتي در کل، و هوش هيجاني به طور خاص، نقش تعيين کننده اي در موفقيت مديران در محيط هاي کاري دارند. اين مقاله به مقايسه هوش هيجاني در ميان سطوح سه گانه مديريت در سطح سازمان مي پردازد. سنجش هوش هيجاني بر اساس پنج بعد مدل هوش هيجاني گلمن (1995)، يعني خود آگاهي، خود نظمي، انگيزش، همدلي و مهارت صورت گرفته است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که وضعيت هوش هيجاني در کل ميان مديران سطوح گوناگون متفاوت است و اين تفاوت بيشتر در ابعاد خود آگاهي، خود نظمي و انگيزش نمود داشته، ولي در دو بعد همدلي و مهارت اجتماعي، تفاوت مشاهده شده معنادار نيست. در ضمن، اين پژوهش نشان مي دهد که هرچه در نردبان سلسه مراتب بالا مي رويم، سطح هوش هيجاني افزايش مي يابد.