سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود عزیزیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
ابوالفضل ناطقی – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران
عباس لطفی – مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور ایران

چکیده:

ترانسفورماتورها یکی از ادوات بسیار مهم وگرانقیمت مورداستفاده در شبکه های برق می باشند . ترانسفورماتورهای خشک و بطور خاص انواع رزینی آن، در سال های اخیر به طور قابل
ملاحظه ای در صنعت برق و بخصوص در محدودة توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار گرفته اند . خواصی مانند عدم اشتعال پذیری و عدم جذب آلاینده ها توسط ترانسفورماتورهای خشک رزینی سبب گردیده است تا اینگونه از ترانسفورماتورها به جایگزین بسیار مناسبی برای ترانسفورماتورهای روغنی در مناطق مسکونی، بیمارستان ها، کشتی ها و … تبدیل شوند . با توجه به اهمیت ابعاد و هزینة ترانسفورماتورهای خشک هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کنندگان، طراحی بهینة اینگونه از ترانسفورماتورها بسیار مورد توجه قرار گرفته است . در این مقاله، طراحی ترانسفورماتور خشک رزینی با سه ساختار دایروی، بیضوی و مستطیلی مد نظر قرار گرفته و نتایج حاصل از آنها با یکدیگر مقایسه شده اند . در ادامه خواهیم دید که چگونه با بهره گیری از دو ساختار بیضوی و مستطیلی بجای انواع متداول دایروی، ابعاد و هزینه های تولید ترانسفورماتور خشک رزینی بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد .